Dobrý den,

naše služby lze jednoduše rozdělit na zabezpečení zdraví tzn. pojištění zdraví neboli rizikové pojištění, neživotní pojištění tzn. pojištění majetku a domácnosti, popřípadě pojištění občanské odpovědnosti. Dále pak povinná a havarijní pojištění u aut a v neposlední řadě je to spoření nebo investice s různým cílem. Nejčastěji je to u klienta otázka penze anebo něco tzv. malého do začátku pro naše děti na studia či bydlení. Samozřejmě, že u nás mají své postavení hypotéky a to jak účelové, bezúčelové, stavební spoření, firemní úvěry, konsolidace či refinancování úvěrů stávajících a to ve spolupráci se všemi bankovními institucemi v ČR.

POJIŠTĚNÍ

Rizikové pojištění.  Tak zde si nejprve klademe otázku, zda vůbec klient potřebuje rizikové pojištění a pokud ano pak je nastaveno vždy individuálně a to vzhledem k příjmům a osobním závazkům klienta, či k výpadku příjmů a to jak po stránce krátkodobé či dlouhodobé ztráty. Velmi důležitý je i stávající zdravotní stav klienta. Vše je opět pečlivě probráno přímo s klientem. Je to pro nás a klienta vždy důležité, aby plně pochopil nastavení jednotlivých rizik, jako je smrt z jakékoliv příčiny, trvalé následky úrazem, invalidita různého stupně, denní odškodné, pracovní neschopnost a hospitalizaci a to včetně výjimek (tzv. malá písmena ve smlouvách), které se k danému případu většinou vždy vztahují. Nutno podotknout, že rezervotvorná životní pojištění známá jako IŽP (investiční) uzavíráme velmi ojediněle. V tomto případě dáváme jasný prostor investicím v podobě podílových fondů, komodit či nemovitostí.

Neživotní pojištění. Zahrnuje problematiku pojištění nemovitostí, domácností, povinná a havarijní pojištění aut dále pojištění občanské a zaměstnanecké odpovědnosti tzv. pojistka na blbost.

ZHODNOCENÍ MAJETKU

Spoření. Zde máme připravenu celou řadu termínovaných vkladů s pevnou úrokovou mírou a to již od tří měsíčních vkladů po roční, tříleté a pětileté. Tyto vklady jsou velmi oblíbené mezi firmami, ale jsou dostupné i pro standardní klientelu. K dispozici je i široká paleta spořících účtů. Zejména pro konzervativní klienty. Vklady jsou vždy pojištěny na 100 000 euro. Bankovní instituce s nimiž spolupracujeme jsou jak v ČR, tak i na Slovensku, Německu a Rakousku.

Investice. Způsob hodnocení majetku klientů, který nabývá stále větší popularity. Není zde pevně stanoven výnos, ale dovedeme se přizpůsobit opravdu každému klientovi, který má zájem. Na základě našich dlouholetých zkušeností vždy vše vedlo k plné spokojenosti klienta. Zhodnocení vždy záleží primárně na povaze klienta a to zda klient je spíše konzervativní, vyvážený anebo dává přednost dynamickému až spekulativnímu portfoliu. Dalšími aspekty jsou zejména délka investice a to zda se jedná o jednorázovou investici nebo pravidelnou. Diverzifikujeme (rozmělňujeme, minimalizujeme) riziko jak po stránce portfolia fondů tak měny. Vždy vybíráme pro naše klienty fondy, které jsou pod dohledem ČNB a jejich zprostředkovatel v ČR a Evropě zaujímá stanovisko Garantovaných fondů obchodníku tzv. GFO.

ÚVĚRY

Hypotéky chápeme jako investici do nemovitostí a domácnosti a naše spolupráce v této sféře není prakticky limitována. Spolupráce je v celém rozsahu všech bankovních institucí na českém trhu. Do této oblasti také zahrnujeme refinancování stávajících hypoték, konsolidace a samozřejmě i podnikatelské úvěry.

 Na závěr bych rád poznamenal, že klient vždy od nás dostává  důsledně  a přehledně zpracovaný finanční plán, který je klientovi šitý přímo na míru a to na základě  předchozích  konzultací a především jeho potřeb v rámci finančních možností, tak jak si je vždy spolu řekneme. Musím zde říci, že současně i přebíráme plnou zodpovědnost za předaný materiál a vždy nadále s klientem spolupracujeme ve formě servisů v závislosti na jeho aktuálních potřebách, protože dlouhodobá spolupráce a férové jednání je pro nás velmi důležité!

MVDr. Radim Medek